Menu

Korte gedachten Posts

Wetten

Wetten, rechten en regels

Het volstaat niet om een wet neer te leggen waarin een recht is vastgelegd of een regel, en dan afstand te nemen en te denken dat het dan wel goed gaat. Als mensen geen gebruik maken van hun rechten, groeit het pad als een jungle dicht. De eerste die er dan na lange tijd weer gebruik van maakt, heeft een flink kapmes nodig om door de begroeiing van het pad heen te komen. Vermoedelijk wordt hij daarom snel als een terrorist bestempeld, omdat hij een groot mes nodig heeft. Het enige dat hij doet is een pad dat daarvoor bedoeld is, weer toegankelijk maken. Voor professionals in organisaties kost het vaak moeite te erkennen dat het pad er is, want niemand gebruikt het nog. Het kost het personeel zoveel extra moeite en er is in het reguliere takenpakket al zoveel te doen, moet dat er ook nog bij? Lukt het om het pad schoon en open te maken, dan is er een groot karwei verricht. Het is van harte te hopen dat er dan meer mensen over het pad gaan lopen, want alleen dan blijft het toegankelijk en open. Gebeurt dat niet, dan groeit het pad weer dicht en wordt het bijna onzichtbaar. Zo gaat dat met wetten, rechten en regels ook. Die werken alleen, als mensen ermee werken en de werking ervan als een regulier onderdeel van een wederzijds proces ervaren.

Read More

religieuze ervaring

Wonderlijk

Als ik de brede bocht indraai, die als oprit dient naar de A16, beginnen de lichten boven mijn hoofd te knipperen. Vijftig, staat er dwingend. Even verderop staat het hele verkeer mors-stil. De hele batterij stoplichten richting tunnel staat eensgezind en onverbiddelijk op rood. Voor de streep is er geen verkeer te zien. Een inschatting is moeilijk te maken: hoe lang gaat dit duren? Wat zal het gevolg zijn? Net als de vraag groter groeit, klinkt er uit het niets of wellicht beter verwoord,uit het overal, een schallende, krachtige stem: ‘Wil de eerste vrachtwagen uit de rij,invoegen naar de vluchtstrook’. Voordat ik me kan afvragen wat hiermee bedoeld wordt en of er gehoor aan gegeven gaat worden, beweegt een prachtige, kolossale, witte vrachtwagen als enige uit de file. Geselecteerd, uitverkoren. Waarvoor?
Even erna springen alle stoplichten op groen en zet het verkeer zich in beweging alsof er niets gebeurd is. Op de vluchtstrook staat eenzaam de grote, witte wagen. Dat is het echte wonder: er staat SP naast zijn nummerbord. Hoewel de stem in Nederlands, met een licht, Dordts accent gesproken heeft, is de boodschap door een Spanjaard verstaan. Wonderen gebeuren waar je bij staat….

Read More

Korte gedachten

Korte gedachten

uiteindelijk worden het korte gedachten, spinsels. Maar vaak wordt dat voorafgegaan door weken van denken en wisselende uitkomsten.

Een zin als voorbeeld: heel het leven is een feest, daarom zijn we er geweest.

zo zijn er gedachten over opvoeden, delen, tijd en nog veel meer…

Read More