Menu

A

|

A

Huize Paul

Verzet in de tijd van de tweede wereldoorlog was een hachelijke zaak. Het kon jou en je familie de kop kosten. Maar al te vaak lag verraad van mensen die je vertrouwde op de loer. In die tijd waren er veel Nederlanders die zich niet verzetten tegen de staat, omdat ze dat niet durfden, niet konden of hun eigen belangen groter gewicht gaven. Degenen die anders dachten en zich daarvoor inzetten waren veruit in de minderheid.

Nu prijkt een groot plakkaat achter het raam van Huize Paul, symbool van het voormalig Dordtse verzet. Camelot bewaakt en bewoont. Camelot heeft niets met koning Arthur en diens nobele ridders van doen. Camelot is een organisatie die ervoor zorgt dat panden die te lang leeg staan, voor weinig geld bewoond worden om kraken te voorkomen. Anti kraak dus. Tijdelijke bewoners die akkoord gaan met de voorwaarden van Camelot, hebben weinig tot geen rechten. Camelot en de eigenaars van leegstaande panden die Camelot inschakelen gaat het niet om idealen, maar om geld en goed.
De civiel rechter van de Dordtse rechtbank veroordeelde afgelopen maand de initiatiefnemer van de weggeefwinkel tot de kosten van het proces en gelastte hem binnen 8 dagen het pand te verlaten. Dit terwijl de eigenaar die het kort geding had aangespannen, zelf geweld had gebruikt tegen de initiatiefnemer van de weggeefwinkel en geen enkele poging had gedaan tot redelijke afspraken te komen en ook op geen enkele manier had geantwoord op voorstellen van de initiatiefnemer om tot afspraken te komen.
Er zijn nog maar weinig mensen bereid risico te nemen door zich kritisch op te stellen tegen de gevestigde orde en overheid. Een gezonde maatschappij heeft een kritische houding hard nodig, om wakker te blijven, bewust te blijven. Voor dat bewustzijn, de vrijheid om kritisch te kunnen zijn heeft het verzet veel offers gebracht. Het beste symbool dat recht doet aan het voormalig verzet is huize Paul ter beschikking te stellen van de weggeefwinkel, in plaats van daar anti kraak in te zetten.

Jehanne

Huize Paul

Verzet in de tijd van de tweede wereldoorlog was een hachelijke zaak. Het kon jou en je familie de kop kosten. Maar al te vaak lag verraad van mensen die je vertrouwde op de loer. In die tijd waren er veel Nederlanders die zich niet verzetten tegen de staat, omdat ze dat niet durfden, niet konden of hun eigen belangen groter gewicht gaven. Degenen die anders dachten en zich daarvoor inzetten waren veruit in de minderheid.

Nu prijkt een groot plakkaat achter het raam van Huize Paul, symbool van het voormalig Dordtse verzet. Camelot bewaakt en bewoont. Camelot heeft niets met koning Arthur en diens nobele ridders van doen. Camelot is een organisatie die ervoor zorgt dat panden die te lang leeg staan, voor weinig geld bewoond worden om kraken te voorkomen. Anti kraak dus. Tijdelijke bewoners die akkoord gaan met de voorwaarden van Camelot, hebben weinig tot geen rechten. Camelot en de eigenaars van leegstaande panden die Camelot inschakelen gaat het niet om idealen, maar om geld en goed.
De civiel rechter van de Dordtse rechtbank veroordeelde afgelopen maand de initiatiefnemer van de weggeefwinkel tot de kosten van het proces en gelastte hem binnen 8 dagen het pand te verlaten. Dit terwijl de eigenaar die het kort geding had aangespannen, zelf geweld had gebruikt tegen de initiatiefnemer van de weggeefwinkel en geen enkele poging had gedaan tot redelijke afspraken te komen en ook op geen enkele manier had geantwoord op voorstellen van de initiatiefnemer om tot afspraken te komen.
Er zijn nog maar weinig mensen bereid risico te nemen door zich kritisch op te stellen tegen de gevestigde orde en overheid. Een gezonde maatschappij heeft een kritische houding hard nodig, om wakker te blijven, bewust te blijven. Voor dat bewustzijn, de vrijheid om kritisch te kunnen zijn heeft het verzet veel offers gebracht. Het beste symbool dat recht doet aan het voormalig verzet is huize Paul ter beschikking te stellen van de weggeefwinkel, in plaats van daar anti kraak in te zetten.

Jehanne

No Comments

Comments Are Closed