natuur-04

Welcome to Jehanne.nl

everyday is worth enjoying
miracles small and big, pass
but you will have to open your eyes to notice

Here you will find expressions, thoughts, images,
history and updates on creative processes of Jehanne

Welkom bij Jehanne.nl
elke dag is waard om van te genieten
kleine en grote wonderen komen voorbij
maar om ze te herkennen, moet je kijken