Menu

Columns Posts

Vreemde vruchten

Als de tijden bar en boos zijn, de rijp aan de takken kleeft, valt het niet altijd mee voor onze gevederde vrienden er iets leuks van te maken. De takken zijn kaal, de nesten akelig zichtbaar en de meeste vogels gaan subiet op zoek naar bijstand. Ze melden zich aan bij een balkon, in de tuin, op een platje of bij een – onzichtbaar – loket. Ze beloven in ruil voor wat vet, pinda’s of broodkruimels een leuk deuntje te zingen of parmantig ondersteboven te hangen. Ze beloven zich te laten bewonderen en ook nog eens langs te komen als de toekomst zich rooskleuriger laat zien. Ze beloven, met frisse tegenzin, ook andere van hun soort een plekje te gunnen. Bij dat alles zullen vogels waakzaam moeten blijven voor roofdieren. Daarom is het voor vogelbijstandsverstrekkers van belang dat ze het voedsel hoog hangen, buiten bereik van speelse, messcherpe kattennagels. Zo hoog dat alleen nog maar vliegende vogels erbij kunnen komen. Of mensen op stelten. Of brandweerlieden. Of zijn de twee vogelvoerhuisjes in de boom aan de Knolhaven misschien zomaar miraculeus aan komen waaien?

Jehanne

Read More

Vluchtweg

Grijze luchten afgewisseld met blauwe doorkijken. De bomen worden weer teruggebracht tot het skelet. De bladeren die de herfst nog aangenaam en dragelijk maken door hun mooie en verschillende kleuren worden aan alle kanten opgejaagd. Door de stormen, die er graag mee spelen. Maar stormen verplaatsen bladeren, ze laten ze wel bestaan, maar op een andere plek.

Naast stormen heeft de hark het kennelijk gehad als instrument om bladeren te verplaatsen. Anno 2007 wordt er onder gezag van de gemeente hinderlijk openbaar geblowd, met apparaten die alle bladeren op een hoop brengen en opzuigen. Het blad zelf is overlast en wordt nu als hinderlijk ervaren. Er zijn zelfs buren die processen aanspannen tegen de onrechtmatig geachte bladval van de boom van de buren in hun tuin. De gemeentelijke blowers hebben de bladeren die ze zagen bij elkaar gedreven en meegenomen. Een slim groepje bladeren is daaraan ontsnapt. Ze hebben zich verborgen bij de buurman, tussen de planten, aan de zijkant van het huis. Ze hebben als het ware asiel gezocht en gevonden.

Dit weekend heeft de buurman de bladeren bevrijd. De blowers waren alweer opgeborgen en de bladeren dartelden vrolijk door de straat. Je kon er zomaar blij van worden….

Jehanne

Read More

Tijdelijk asiel

Als volleerde stuntvliegers racen ze rakelings langs de stenen gevels. Dan weer zie je ze hoog in de lucht en erna dichtbij waar de mensen wonen. Ze maken bijna het geluid van kleine gierende straaljagers. En jagen, dat doen ze. Op de insecten waar wij ons aan ergeren. Heel af en toe gaat er even iets mis, een stuurfoutje. Met zo’n hoge snelheid lig je dan wel even goed plat. Zo lag deze piloot redelijk uitgeteld bij mij voor de deur. De katten uit de buurt ken ik. Ik heb hem maar meegenomen, voorzichtig in een papiertje. Om mijn geur niet op hem achter te laten en zijn tere vliegvleugels niet te beschadigen.

Op het balkon liet ik hem boven, los op mijn hand om te kijken of hij zin had in wegvliegen, maar dat zat er nog niet echt in. Voorzichtig heb ik hem tussen de viooltjes gelegd. Op het internet De Zwaluw opgezocht en weer een hoop bijgeleerd. Ongerust belde ik na een half uur de dierenambulance. Meestal hebben ze twee uur nodig als ze ergens tegenaan zijn gevlogen, dan gaan ze vanzelf weer de lucht in. Zo was het, na een uur en een kwartier vloog de piloot weer verder. Even tijdelijk veilig op een balkon…

Jehanne

Read More

Niet kapot te krijgen

Als er prijzen uitgeloofd worden voor groen, doe dan maar de overgebleven stomp van de monumentale kastanje op de Keizershof. Eerst wordt de zieke boom tot de enkels afgekapt voor de winter. Aangetast als hij was door de kastanjeziekte en een eerdere aantasting door vuur, was de boom verre van in een goede staat. Als een van de drie laatste bomen die de Keizershof nog sierden – waar eerst zes of zeven bomen gestaan hebben – deed het de omwonenden pijn de boom te zien verdwijnen. Achter bleef een ronde plak hout, waar eerst de grote buurtvriend plek had gegeven aan vele vogelnesten en spannende kastanjebollen. Triest was de lege plek op de kade in de winter en het ontbrekende bericht van de gemeente wat we allemaal aan bomen terug zouden gaan krijgen (een goede gelegenheid om de mettertijd verdwenen bomen ook maar weer eens terug te planten). Wat brengt de lente? De lente brengt het bericht dat de vrijwel vernietigde kastanjeboom alle veerkracht van de wereld heeft: aan alle zijden spruiten takken tevoorschijn die zich al snel ontpoppen als echte kastanjetakken, met volbloed kastanjebladeren! Niet geholpen, maar ook niet verder tegengewerkt, heeft deze doorzetter toch wel de prijs verdiend voor het meest verrassende groen, de grootste groene doorzetter, overlever van de beste soort!

Jehanne

Read More

Huize Paul

Verzet in de tijd van de tweede wereldoorlog was een hachelijke zaak. Het kon jou en je familie de kop kosten. Maar al te vaak lag verraad van mensen die je vertrouwde op de loer. In die tijd waren er veel Nederlanders die zich niet verzetten tegen de staat, omdat ze dat niet durfden, niet konden of hun eigen belangen groter gewicht gaven. Degenen die anders dachten en zich daarvoor inzetten waren veruit in de minderheid.

Nu prijkt een groot plakkaat achter het raam van Huize Paul, symbool van het voormalig Dordtse verzet. Camelot bewaakt en bewoont. Camelot heeft niets met koning Arthur en diens nobele ridders van doen. Camelot is een organisatie die ervoor zorgt dat panden die te lang leeg staan, voor weinig geld bewoond worden om kraken te voorkomen. Anti kraak dus. Tijdelijke bewoners die akkoord gaan met de voorwaarden van Camelot, hebben weinig tot geen rechten. Camelot en de eigenaars van leegstaande panden die Camelot inschakelen gaat het niet om idealen, maar om geld en goed.
De civiel rechter van de Dordtse rechtbank veroordeelde afgelopen maand de initiatiefnemer van de weggeefwinkel tot de kosten van het proces en gelastte hem binnen 8 dagen het pand te verlaten. Dit terwijl de eigenaar die het kort geding had aangespannen, zelf geweld had gebruikt tegen de initiatiefnemer van de weggeefwinkel en geen enkele poging had gedaan tot redelijke afspraken te komen en ook op geen enkele manier had geantwoord op voorstellen van de initiatiefnemer om tot afspraken te komen.
Er zijn nog maar weinig mensen bereid risico te nemen door zich kritisch op te stellen tegen de gevestigde orde en overheid. Een gezonde maatschappij heeft een kritische houding hard nodig, om wakker te blijven, bewust te blijven. Voor dat bewustzijn, de vrijheid om kritisch te kunnen zijn heeft het verzet veel offers gebracht. Het beste symbool dat recht doet aan het voormalig verzet is huize Paul ter beschikking te stellen van de weggeefwinkel, in plaats van daar anti kraak in te zetten.

Jehanne

Read More