Menu

Wereldwezens Posts

Ming Men

Paspoort

Leeftijd: Ming Men is zo oud als het leven zelf. Ieder apart leven lang, is elke Ming Men enig in zijn vorm en binnen zijn eigen kracht zo lang er leven is, leeftijdsloos.

Aard: Ming Men is de ultieme overlever. Opgeven komt in zijn woordenschat niet voor. Met een rustige, innerlijke wijsheid weet Ming Men eenieder die wetend of onwetend een beroep op hem doet, hoop en nieuw leven te geven. Pure, onbezoedelde energie waar leegte lijkt te zijn. Vastberadenheid en doorzettingsvermogen, gemengd met wendbaarheid en kracht zijn de kernwoorden van dit wezen.

Talent: Onzichtbaar is Ming Men, als een verborgen schat opgeslagen op een speciale plek in elk lichaam. Op een natuurlijke manier samengesteld uit die elementen die precies passen bij elke vorm waarin zij gehuisd zijn. Kennis van voorbije tijden compact bijeengehouden voor die tijden, dat het lichaam op is en de geest het niet meer trekt. Elke Ming Men is speciaal ontstaan op basis van voorkennis van persoonlijke levensloop, geschiedenis van voorouders en de in elke vezel herkenbare genetische opbouw.

Fysiek: Ming Men is soepel, katachtig. Pezig en taai met een ongekend groot uithoudingsvermogen. Zijn stevige poten gewapend met scherpe klauwen geven hem genoeg grond onder de voeten om grote sprongen te kunnen maken. Alles is gericht op vooruit, getuigen zijn krachtige kin en vastberaden blik. Zijn prachtige staart geeft uiting aan elke expressie en houdt hem zelfs bij de gekste sprongen in het nauw, rustig in balans. Ming Men heeft zeker negen levens, omdat Ming Men nadat hij aangesproken wordt, zichzelf weer kan herstellen. Zijn blauwachtige kleur geeft in moeilijke situaties bijna licht en vertegenwoordigt het geestelijk adellijke karakter van dit nobele dier.

Sociaal: Ming Men leeft diep binnenin iedereen. Daar blijft hij op de achtergrond zolang hij niet aangesproken wordt. Hij is er content mee, niet erkend en gezien te worden zolang dat niet nodig is. Hij weet zich gesterkt in zijn vertegenwoordiging van een lange lijn van voorouders, de opgestapelde kennis van hun levens en de verbinding en liefde die daaruit voortvloeit. Hij weet dat hij op een dag nodig zal zijn en zal daar dan staan vanuit zijn ultieme vermogen zich te verbinden en de brug te vormen die de weg naar
de brug te vormen die de weg naar verdergaan weer openlegt. Alleen is hij, in zijn sluimerstaat. Maar verre van eenzaam…

Jehanne
10 februari 2004

Read More

Het Verderkijkerdier

Paspoort

Leeftijd: Een Verderkijkerdier wordt niet zo oud. Wel lijkt hij oud, omdat hij zoveel gezien heeft en zoveel meegemaakt heeft.

Aard: Het Verderkijkerdier is vredelievend en vriendelijk. Een Verderkijkerdier is vrolijk, hoewel zijn blik als je goed kijkt melancholiek is. Verderkijkerdieren zijn prooidieren, er wordt bewust op ze gejaagd. Een Verderkijkerdier zal desalniettemin altijd proberen bij voelbare spanning een brug te slaan en anderen nader tot elkaar te brengen. Een Verderkijkerdier stelt zijn leven in dienst van anderen en van ‘het hogere goed’.

Talent: Met zijn natuurlijke nieuwsgierigheid kijkt het schijnbaar zonder enige moeite door alle valse schijn en zorgvuldig opgebouwde namaaksituaties heen. Het Verderkijkerdier kan geweldig goed dollen en narren. Zijn scherpe tong doet zeker niet onder voor zijn scherpe blik. Verderkijkerdieren nemen niet zelden een belangrijke positie in, in de buurt van iemand met schijnbare macht. Met het hen gegeven vermogen verder te kijken, analyseren zij haarscherp hoe de zaken er werkelijk voor staan en wie daarin, welke rol vervult. Hoewel zij zelf uitermate kwetsbaar zijn en vanwege die kwetsbaarheid zwaar onderschat worden, zijn zij in werkelijkheid zeer belangrijk omdat zij met humor inzichten kunnen doorgeven op plekken waar die nodig zijn.

Fysiek: Een Verderkijkerdier is lenig en snel. Hij kan acrobatische toeren uithalen, maar vooral op een clowneske manier. Een Verderkijkerdier heeft grote, wijze en droeve ogen, eekhoornachtige handjes, een prachtige staart met een ringetje en een maskerachtig gezicht. Zijn pootjes hebben zachte, leerachtige kussentjes, waarmee hij zich lekker kan afzetten tegen het schors van de bomen waar hij graag inklimt.

Sociaal: Het Verderkijkerdier gaat bijna nooit een diep sociaal contact aan. Hij kan het prima met iedereen vinden, maar diep in zijn hart is hij moederziel alleen, omdat hij zoveel meer ziet. De tijd is vrijwel nooit rijp om alles dat gezien wordt te delen, zelfs als dat aan verschillende kanten zou kunnen. Als kennis macht is, dan is een Verderkijkerdier oppermachtig. Toch zal een Verderkijkerdier die macht nooit ambiëren, omdat dat niet in zijn aard zit. Hij ziet zijn kennis als een loden last, waarmee hij in verantwoordelijkheid met zijn wispelturige omgeving zo goed mogelijk om moet gaan. Juist vanwege deze zorgvuldigheid blijft het Verderkijkerdier een makkelijk raakbare prooi en ligt zijn enige verdediging in humor, lenigheid en snelheid.

Read More

De Zorgmol

Paspoort

Leeftijd: De werkelijke leeftijd ligt rond de zestig jaar. Vanwege zijn/haar intense manier van leven, kunnen we de gevoelsleeftijd gemakkelijk stellen op honderdvijftig jaar. Dat is tevens de uiterste bekende leeftijdsgrens die deze dieren kunnen bereiken.

Aard: De Zorgmol heeft maar één doel in haar (zijn) leven: zorgen. Zorgen voor anderen, het letten op wat naasten en verdere bekenden beweegt en waar hun noden liggen, vormt de grondslag van haar (zijn) bestaan. De Zorgmol leeft voortdurend in de schaduw van anderen en zal slechts het licht zien als dat in het belang van anderen is. De Zorgmol is absoluut niet agressief maar uitermate zachtaardig. Alleen indien dierbaren aangevallen of verdrukt worden kan zij een ongekende kracht ontketenen.

Talent: Dit dier heeft het talent op een buitengewoon gevoelige manier aan te voelen wat je van jezelf nog niet weet. Lang voordat je beseft dat je honger hebt, zal je maaltijd al in voorbereiding gaan. Alles wat met zorgen te maken heeft gaat als het ware vanzelf. Het invoelingsvermogen van dit wezen gaat dat van alle anderen te boven, daarmee gepaard gaat het talent zichzelf dusdanig te ontwikkelen dat aan alle zorgbehoefte voldaan kan worden.

Fysiek: De Zorgmol is donker van kleur, vanwege het lang in de schaduw van anderen verblijven. De kleine oogjes hebben moeite met veel licht. Aan de zwemvliesachtige poten blijkt vrij duidelijk dat de zorgmol, ondanks alle druk, het hoofd goed boven water kan houden. De lange staart zorgt voor het nodige evenwicht als van hot naar her gedraafd moet worden. Het lijf van de Zorgmol lijkt iets weg te hebben van een schort. Bij de Zorgmol ontbreken de oren. Door de langdurige afstelling op anderen, heeft dit wezen een onmogelijk nieuw vermogen ontwikkeld om op afstand alle gedachten en gevoelens op te kunnen vangen.

Sociaal: Als de Zorgmol even vrij heeft, begeeft zij zich graag in kleine groepjes van Zorgmollen. Men verstaat elkaar zonder probleem, zelfs als er internationale Zorgmollen bij zijn. Zorgmollen bij elkaar kunne of bijzonder vreugdevol en vrolijk zijn of zich totaal verdrinken in alle zorgelijke toestanden die buiten hun macht liggen. Zorgmollen leven in een omgeving waar zij nodig zijn. Als zij langere tijd niet in staat gesteld worden te zorgen, verschrompelen zij en zullen ze uiteindelijk het loodje leggen. Zorgmollen zijn zo ongeveer de meest sociale dieren die er bestaan. Het is soms bijna asociaal, hoe zorgzaam Zorgmollen zijn.

Read More

Wereldwezens

Zoals de zakjakhals, die goede voorstellen van zijn ondergeschikten in zijn buidel stopt en te zijner tijd aan zijn baas voorstelt onder zijn eigen naam.

Zoals de zorgmol die alleen gelukkig is als hij in de schaduw van een ander voor die ander kan zorgen.

De zakjakhals houdt u nog even tegoed, maar de zorgmol, het verderkijkerdier en Ming Men kunt u hier al vinden.

Read More